PTTT Căn Hộ Celesta Gold

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Căn hộ Celesta Gold hiện sở hữu được lịch thanh toán khá giãn. Được chia làm 11 đợt. Thời điểm ký hợp đồng mua bán là 20% giá trị căn hộ. Nhận nhà thanh toán 45%.

Nhận Tư Vấn