PTTT Căn Hộ Celesta Rise

Căn hộ Celesta Rise hiện sở hữu được lịch thanh toán khá giãn khách hàng chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán. Được chia làm 11 đợt. Thời điểm ký hợp đồng mua bán là 20% giá trị nhà phố celesta evenue. Nhận nhà thanh toán 55% hoạt 65%

Nhận Tư Vấn